Patron PSM w Radomsku

Grażyna Bacewicz

Grażyna Bacewicz, wybitna polska kompozytorka i skrzypaczka urodziła się 5 lutego 1909 r. w Łodzi, zmarła 17 stycznia 1969 r. w Warszawie.
 

Początkowo kształciła się w zakresie gry na skrzypcach i fortepianie oraz teorii muzyki w Konserwatorium Muzycznym H. Kijeńskiej-Dobkiewiczowej w Łodzi. Następnie studiowała w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie (kompozycja u K. Sikorskiego, skrzypce u J. Jarzębskiego, fortepian u J. Turczyńskiego).

W 1932 r. uzyskała 2 dyplomy: z gry na skrzypcach i z kompozycji. Studia uzupełniała w Paryżu pod kierunkiem N. Boulanger (kompozycja) oraz A. Toureta i K. Flescha (skrzypce). Wkrótce zaczęła odnosić sukcesy jako kompozytorka (pierwsze nagrody) i skrzypaczka (1935 r. pierwsze wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im H. Wieniawskiego). Występowała w Polscie i za granicą; przed II wojną światową odbyła liczne podróże artystyczne do Francji, Hiszpanii i krajów bałtyckich, po II wojnie do Belgii, Czechosłowacji, ZSRR, Rumunii, na węgry i ponownie do Francji.

 
Jej grę cechowały: nieskazitelnie czysta intonacja, precyzja rytmiczna oraz wyczucie formy utworu i jego stylu, niezawodna pamięć muzyczna, inteligencja i finezja interpretacji, a także łatwość techniczna. W latach 50-tych rzuciła karierę estradową i poświęciła się głównie komponowaniu. Zajmowała się także pedagogiką: 1934/35 i 1945/46 wykładała harmonię, kontrapunkt i solfeż oraz prowadziła klasę skrzypiec w konserwatorium w Łodzi, od 1966r. aż do śmierci prowadziła klasę kompozycji w PWSM w Warszawie.
 
Odrębnym nurtem twórczości G. Bacewicz były prace literackie; pozostawiła kilka powieści i nowel w rękoppisie, tomik opowiadań ,,Znak szególny ” (warszawa 1970, 1974), żart scen. ,,Jerzyki albo nie jestem ptakiem” (wyst. TV 26 XI 1968). Bacewicz uzyskała szereg wysokich nagród w kraju i za granicą.

Za całokształt działalności otrzymała Nagrodę Muzyczną miasta Warszawy (1949) oraz nagrodę ZKP (1960). Była laureatką Nagród Państw III i II stopnia (1952, 1956). Została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II kl. (1949) i I kl. (1959), Krzyżem Kawal. (1953) i Krzyżem Komand. (1955) Orderu Odrodzenia Polski.
 

Najpopularniejsze utwory Grażyny Bacewicz

Orkiestry symfoniczne

(Symfonia na orkiestrę smyczkową 1946, III 1952, IV 1953)

Sinfonietta na orkiestrę smyczkową 1937,

Uwertura 1943, Partita 1955,

Wariacje symfoniczne 1957,

Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję 1959,

Pensieri notturni 1961,

Koncert na wielka orkiestrę symfoniczna 1962,

Divertimento na orkiestrę smyczkową 1965,

Musica sinfonica in tre movimenti 1965,

In una parte na orkiestrę symfoniczną 1967,

Contradizione na orkiestrę kameralną 1967,

Koncert na orkiestrę smyczkową 1948,

Koncert fortepianowy 1949,

Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę 1966,

 

Koncerty skrzypcowe

(III 1948, IV 1952, V 1954, VII 1965)

Koncerty wiolonczelowe

(I 1951, II 1963),

Koncert na altówkę i orkiestrę 1967-68;

Koncerty kameralne

Kwintet na instrumenty dęte 1933,

IV Kwartet smyczkowy 1951,

Kwintet fortepianowy 1952,

Wariacje na kwartet smyczkowy 1958,

Kwartet na 4 wiolonczele 1964

Opera radiowa

Przygody króla Artura do libretta E. Fischera 1958 r.

Balety

Z chłopa król 1953,

Esik w Ostendzie 1964,

Pożądanie – wg tekstów Picassa 1968.

Uczniów

Nauczycieli

Grupy wiekowe

LAT HISTORII

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Adres: 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 14

Telefon: 44 683 24 07

Email: sekretariat@psmradomsko.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 7:00 - 21:00

Skip to content