Klasa 6 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 6-letni
Audycje muzyczne
Romantyzm w muzyce - ramy czasowe, cechy stylu. Podręcznik str.171
Proszę o zapoznanie się z matriałem ze strony muzykoteka szkolna http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/epoki/romantyzm/

* 01.04
Romantyzm w muzyce
1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 171-172.
2. Zrób w zeszycie notatkę pod podanym tematem:
- na jaki czas przypada romantyzm?
- wymień cechy muzyki romantycznej.
- wymień  formy i gatunki muzyczne, jakie tworzono w tej epoce (np.: poemat symfoniczny, nokturn).
- opisz krótko czym wyróżniała się muzyka programowa.

Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres aniajagus@wp.pl

* 17.04
1.  Otwórz książkę (W krainie muzyki) na stronie 174. Przeczytaj informacje  o Fryderyku Chopinie. Zrób w zeszycie krótką notatkę o kompozytorze.
3. Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=cQnC3qqO93w  . W zeszycie napisz co to jest etiuda. A po wysłuchaniu określ metrum  (parzyste/nieparzyste), tempo, tonację (dur/moll), jaki rodzaj  artykulacji występuje.
4. Znajdź  informacje na temat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.  Fryderyka Chopina. W zeszycie napisz od kiedy się odbywa, co ile lat  jest przeprowadzany, gdzie się odbywa.
 
Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres: aniajagus@wp.pl

* 23.04
1.  Otwórz książkę (W krainie muzyki) na stronie 178. Przeczytaj informacje  o Stanislawie Moniuszce. Zrób w zeszycie krótką notatkę o kompozytorze.
4. Stanisław Moniuszko opera „Straszny dwór”

* 05.05
Temat: Henryk Wieniawski – wirtuoz romantyzmu.
Obejrzyj film o życiu i twórczości Henryka Wieniawskiego.
 
Przeczytaj wiadomości z podręcznika do AM i zrób krótką notatkę w zeszycie (str. 179– 180).
Posłuchaj kompozycji Henryka Wieniawskiego:
a) Kujawiak a-moll
 
b) Polonez koncertowy D-dur op.4 nr 1
 
c) Legenda
 
* 14.05
KOMPOZYTORZY PRZEŁOMU STULECI
Impresjonizm w muzyce: Claude Debussy
Link do pobrania
Odpowiedzi proszę przesłać na adres: aniajagus@wp.pl do dnia 21.05.2020r.

* 21.05
Zapisz w zeszycie temat:
Mieczysław Karłowicz – kompozytor i taternik
Przeczytaj wiadomości o kompozytorze i jego twórczości z podręcznika (str. 183 – 184). Następnie obejrzyj i posłuchaj utworów Mieczysława Karłowicza.
Zrób notatkę w zeszycie:
 
Przeczytaj także ciekawostki związane z kompozytorem:
 
Posłuchaj utworu:

* 28.05

* 04.06

* 18.06
Obejrzyj wywiad z Wojciechem Kilarem pod linkiem:Kształcenie słuchu
Tonacja cis-moll - zapis w zeszycie oraz śpiew literowo z taktowaniem wszystkich odmian i triady - ,,Nasza muzyka 5’’.
Grupy  szesnastkowe - realizacja ćwiczeń rytmicznych i rytmiczno-melodycznych -  ,,Solfeż elementarny’’ M.Wacholc i ,,Mały solfeż’’ (ksero).

* 28.03
Tonacja cis-moll:
- śpiew wyrywkowo wszystkich odmian gamy literowo z taktowaniem
- zapis w zeszycie ułożonej przez siebie triady (do późniejszego wykonania)
Grupy  szesnastkowe - wypisanie z ćwiczeń stanowiących poprzednią pracę domową  do zeszytu charakterystycznych grup rytmicznych z zastosowaniem  szesnastek, a następnie wykonanie ich tataizacją z taktowaniem na 2.

* 01.04
Tonacja  cis-moll - ćwiczenia melodyczne: 3,5 - str.51 ,,Nasza muzyka 5” - śpiew  solmizacją z taktowaniem po wcześniejszym utrwaleniu się w tonacji.
Grupy  szesnastkowe - ułożenie, a następnie zapis w zeszycie 6-taktowego ciągu  rytmicznego zawierającego grupy szesnastkowe - takt dowolny (do  późniejszego wykonania).

* 04.04
Tonacja  cis-moll i grupy szesnastkowe - ułożenie i zapis w zeszycie melodii w  tonacji cis-moll opartej na własnym 6-taktowym ciągu rytmicznym (do  późniejszego wykonania).

* 09.04
Tonacja  cis-moll - ćw. melod.: 3, 5 - str.51 (,,Nasza muzyka 5”) - śpiew  literowo z taktowaniem (najpierw utrwalamy się w tonacji).
Grupy  szesnastkowe - realizacja ćw.rytm. i rytm. - melod. w raku (od końca) -  ,,Solfeż elementarny” M.Wacholc i ,,Mały solfeż” (ksero).

* 17.04
Tonacja cis-moll - ćw.melod.: 3,5 - str.51 (,,Nasza muzyka 5”) - śpiew literowo z taktowaniem w raku (od końca).
Grupy szesnastkowe - realizacja ćw.rytm. tataizacją z taktowaniem co drugi takt.

* 22.04
Tonacja  cis-moll - ćw. melod.: 3, 5 - str.51 (Nasza muzyka 5) - śpiew  solmizacją z taktowaniem co drugi takt (jeden takt śpiewamy na głos –  drugi ,,w myśli’’ itd.).
Grupy szesnastkowe - realizacja ćw. rytm. tataizacją z taktowaniem co drugi takt w raku (od końca).

* 23.04
Tonacja  cis-moll - zapis w zeszycie z pamięci zwrotki (bez refrenu) piosenki  pt. ,,Czerwone jabłuszko” w tonacji cis-moll. Melodię należy rozpocząć  od dźwięku cis z oktawy razkreślnej (wartość rytmiczna tego dźwięku to  ósemka). Przy kluczu notujemy krzyżyki: fis, cis, gis, dis i takt 3/4.  Ilość taktów - 8.

* 30.04
Tonacja  As-dur - zapis w zeszycie gamy i triady As-dur oraz podpisanie  wszystkich odległości interwałowych w ćw. 3 i 4 (Nasza muzyka 5 -  str.64).


* 05.05
Tonacja As-dur - śpiew literowo z taktowaniem gamy i triady oraz ćw. 3 i 4 - str. 64 -śpiew solmizacją z taktowaniem.

* 07.05
Tonacja As-dur - zapis w zeszycie z pamięci utworu pt. ,,Oda do radości” L.van Beethovena. Na pięciolinii notujemy klucz wiolinowy, znaki przykluczowe tonacji, takt 4/4. Melodię rozpoczynamy od dźwięku c z oktawy dwukreślnej (wartość rytmiczna dźwięku to ćwierćnuta). Liczba taktów - 8.

* 12.05
Tonacja f-moll - zapis w zeszycie oraz śpiew literowo z taktowaniem wszystkich odmian gamy oraz triady (Nasza muzyka 5, str.82).

* 14.05
Tonacja f-moll - ćw.melod.: 3, 5 (Nasza muzyka 5 - str.83) - śpiew solmizacją z taktowaniem (po utrwaleniu się w tonacji).

* 19.05
Tonacja f-moll - śpiew:
- literowo z taktowaniem wszystkich odmian gamy "na wyrywki”
- literowo "co drugi dźwięk” wszystkich odmian gamy oraz triady.

* 21.05
Tonacja f-moll - ćw. melod.: 3, 5 - str. 83 (Nasza muzyka 5) - śpiew solmizacją "co drugi takt” (po utrwaleniu się w tonacji).

* 26.05
Tonacja f-moll-ćw.melod.: 3, 5 - str.83 (Nasza muzyka 5) - śpiew solmizacją z taktowaniem w raku (od końca) - po utrwaleniu się w tonacji.

* 28.05
Tonacja f-moll - śpiew odmian gamy w następujący sposób:
- w górę eolska - w dół harmoniczna;
- w górę harmoniczna - w dół dorycka;
- w górę dorycka - w dół melodyczna;
- w górę melodyczna - w dół eolska.

* 02.06
Koło kwintowe gam durowych i molowych - proszę o zapoznanie się z grafikami umieszczonymi w załącznikach.
DUR:


MOLL:


* 04.06
Pokrewieństwa gam - proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się pod hasłem: "!!! zapamiętaj!!!" (Nasza muzyka 4 - str.109).


* 09.06
Muzyczna ściągawka - proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na str.6 (Nasza muzyka 5).

* 16.06
Muzyczna ściągawka - proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na str.7 (Nasza muzyka 5).

* 18.06
Wystawianie ocen na koniec II-ego semestru oraz roku szkolnego 2019/2020.

WSZYSTKIE WYKONANE ZADANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU PROSIMY O WYSŁANIE NA ADRES E-MAIL: marzenka.ziora@gmail.com
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści