Klasa 5 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 6-letni
Audycje muzyczne
Instrumenty dęte drewniane. Budowa klarnetu i saksofonu, poznajemy skalę oraz brzmienie. Podręcznik str. 88, 89.

* 01.04
Instrumenty  dęte drewniane. Budowa oboju i fagotu, poznajemy skalę oraz brzmienie.  Podręcznik str. 90,91, proszę o zrobienie notatki o każdym instrumencie.

Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres: aniajagus@wp.pl

* 17.04
Instrumenty  dęte blaszane. Budowa trąbki i puzonu, poznajemy skalę oraz brzmienie.  Podręcznik str. 93-96, proszę o zrobienie notatki o każdym instrumencie.

* 23.04
INSTRUMENTY DĘTE KLAWISZOWE (MIECHOWE)
Zad.1.
Zapoznaj się z materiałem dydaktycznym na temat instrumentów (podręcznik s: 99-102)

Zad.2.
Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) Na akordeonie można / nie można wykonywać artykulacji typu legato i non legato.
b) Źródłem dźwięku w tych akordeonie jest miech / blaszki metalowe.
c) W organach wszystkie piszczałki wyglądają tak samo / nie wyglądają tak samo.
d) Klawiatura akordeonu może mieć po obu stronach guziczki / ma zawsze guziczki tylko po jednej stronie.
e) Organy mają zawsze tyle piszczałek ile klawiszy / nawet 10 000 piszczałek.
f) Akordeon ma tylko jedną barwę brzmieniową / wiele różnych wariantów brzmieniowych.
g) Crescendo i diminuendo można wykonać na organach / nie da się wykonać na organach.

Zad.3.
Zapoznaj się z poniższymi filmami dot. budowy instrumentów i ich brzmieniowych możliwości:

* 05.05
Temat: Instrumenty perkusyjne - IDIOFONY (podręcznik s. 120-128)
materiały online:

DZWONY, DZWONKI, KSYLOFON, WIBRAFON, TAM-TAM
czelesta:
marimba:

* 14.05
Instrumenty perkusyjne melodyczne
Zapoznaj się z wiadomościami o instrumentach perkusyjnych melodycznych:

* 21.05
Instrumenty elektryczne:
Zapoznaj się z wiadomościami (podręcznik s. 130 - 134).
Rozwiąż zadania z niżej podanego linku, zdjęcie 17 slajdu prześlij na mój mail aniajagus@wp.pl

* 28.05

* 04.06Kształcenie słuchu
Tonacja c-moll - zapis w zeszycie oraz śpiew literowo z taktowaniem wszystkich odmian i triady - ,,Nasza muzyka 4’’.
Takt  na 6 o ósemkowej jednostce metrycznej - realizacja ćwiczeń rytmicznych  tataizacją z taktowaniem w raku (od końca) - ,,Solfeż elementarny’’  M.Wacholc (ksero).

* 28.03
Tonacja c-moll:
- śpiew wszystkich odmian gamy literowo z taktowaniem ,,na wyrywki”.
- śpiew triady literowo ,,co drugi dźwięk’’.
Takt  na 6 o ósemkowej jednostce metrycznej - ułożenie i zapis w zeszycie  4-taktowego ciągu rytmicznego (do późniejszego wykonania).

* 01.04
Tonacja  c-mol l- ćwiczenia melodyczne: 4,7 - str.105 ,,Nasza muzyka 4” - śpiew  solmizacją z taktowaniem po utrwaleniu się w tonacji.

Takt 6/8 - realizacja ćwiczeń rytmicznych tataizacją z wystukiwaniem pulsu ósemkowego (ksero).

* 04.04
Tonacja c-moll i takt 6/8 - realizacja ćwiczeń zadanych 31.03.20r. tymi samymi sposobami, ale w raku (od końca).

* 09.04
Tonacja  c-moll - ćw. melod.: 4, 7 - str.105 (,,Nasza muzyka 4”) - śpiew  literowo z taktowaniem (najpierw utrwalamy się w tonacji).
Takt 6/8-realizacja ćw.rytm. za pomocą stukania z taktowaniem (ksero).

* 17.04
Tonacja c-moll - ćw.melod.: 4,7 - str.105 (,,Nasza muzyka 4”) - śpiew literowo z taktowaniem w raku (od końca).
Takt 6/8 - realizacja ćw. rytm. za pomocą stukania z taktowaniem w raku (od końca) - ksero.

* 22.04
Tonacja  c-moll - ćw. melod.: 4, 7 – str.105 (Nasza muzyka 4) - śpiew solmizacją  z taktowaniem co drugi takt (jeden takt śpiewamy na głos - drugi ,,w  myśli’’ itd.).
Takt 6/8 - realizacja ćw. rytm. tataizacją z taktowaniem co drugi takt (ksero).

* 23.04
Tonacja  c-moll - zapis w zeszycie z pamięci zwrotki (bez refrenu) piosenki pt.  ,,Czerwone jabłuszko’’ w tonacji c-moll. Melodię należy rozpocząć od  dźwięku c z oktawy razkreślnej(wartość rytmiczna tego dźwięku to  ósemka). Przy kluczu notujemy bemole: b, es, as i takt 3/4. Ilość taktów  - 8.

* 30.04
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - zapis w zeszycie informacji znajdujących się w tabelkach (Nasza muzyka 3 - str. 108).


* 05.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - ćw. 1A,B - str. 108 - zaznaczenie i podpisanie symbolami graficznymi wszystkich trójdźwięków występujących w melodiach (zwiększony - "<", zmniejszony - ">", durowy - "+", molowy - "o"), a następnie śpiew ćwiczeń literowo oraz solmizacją z taktowaniem.

* 07.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - zapis i realizacja w zeszycie ćw.: 4, 5 - str.109 (Nasza muzyka 3).

* 12.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - ćw.melod.: 1C, D - str.108 (Nasza muzyka 3) - zaznaczenie i podpisanie symbolami graficznymi wszystkich trójdźwięków występujących w melodiach, a następnie śpiew ćwiczeń literowo oraz solmizacją z taktowaniem (po utrwaleniu się w tonacji - śpiew literowo z taktowaniem gamy i triady).


* 14.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - ćw.melod.: 1A, B, C, D (Nasza muzyka 3 - str.108) - śpiew literowo oraz solmizacją z taktowaniem w raku (od końca) - po utrwaleniu się w tonacji.

* 19.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - ćw. melod.: 1A, B, C, D (Nasza muzyka 3 - str. 108) - śpiew literowo oraz solmizacją w następujący sposób: na głos - tylko trójdźwięki, pozostałe dźwięki melodii - ,,w myśli” (po utrwaleniu się w tonacji).

* 21.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - ćw. melod.: 1A, B, C, D - str. 108 (Nasza muzyka 3) -śpiew literowo oraz solmizacją: jeden takt - na głos, drugi - "w myśli” itd. (po utrwaleniu się w tonacji).

* 26.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - realizacja ćw.: 2, 3 - str.109 (Nasza muzyka 3).


* 28.05
Interwały - budowa w zeszycie wszystkich interwałów prostych od dźwięku "c" z oktawy razkreślnej w górę (od prymy do oktawy włącznie), a następnie podpisanie ich symbolami cyfrowymi.

* 02.06
Interwały - budowa w zeszycie wszystkich interwałów prostych od dźwięku "c" z oktawy dwukreślnej w dół, a następnie podpisanie ich symbolami cyfrowymi.

* 04.06
Interwały - śpiew literowo wszystkich interwałów prostych w górę od dźwięku "c" z oktawy razkreślnej i w dół od dźwięku "c" z oktawy dwukreślnej.

* 09.06
Muzyczna ściągawka - proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na str. 6-7 (Nasza muzyka 4).

* 16.06
Chwila zabawy - zad.1 i 2 - str.118 (Nasza muzyka 4) - realizacja w podręczniku.

* 18.06
Wystawianie ocen na koniec II-ego semestru oraz roku szkolnego 2019/2020.

WSZYSTKIE WYKONANE ZADANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU PROSIMY O WYSŁANIE NA ADRES E-MAIL: marzenka.ziora@gmail.com
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści