Klasa 4 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 6-letni
Audycje muzyczne
Czytamy wiadomości o suicie z podręcznika „W krainie muzyki” str. 50,51.

* 01.04
1. Przepisz do zeszytu lub wklej notatkę. Przeczytaj uważnie.
2. Wysłuchaj dwa wskazane utwory.
3. Zapisz tytuł i kompozytora jednego utworu (ronda) znalezionego przez Ciebie.
4. POWODZENIA

RONDO  Forma samodzielna lub wchodząca w skład kilkuczęściowych wiekszych  dzieł, takich jak: symfonia, sonata, koncert (zwykle jako ostatnia  część). Polega na wielokrotnym powtarzaniu refrenu i przeplataniu go  nowymi fragmentami (kupletami). Rondo rozpoczyna się i kończy refrenem,  np. refren, kuplet I, refren, kuplet II, refren.
 
Schematy ronda:
A B A C A,
A B A C A D A…
A – refren, przy kolejnych powtórzeniach może ulegać drobnym zmianom,
B,C,D… - kuplety, kontrast do refrenu.
 
Ronda pisali: Józef Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Luigi Boccherini, F. Chopin i inni.

Literatura muzyczna:
- L. van Beethoven – „Dla Elizy”,
- W. A. Mozart - “Marsz turecki”,
-?

Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres aniajagus@wp.pl

* 17.04
Na podstawie dostępnych materiałów (podręcznika, stron internetowych) opracuj temat "Wariacje, temat z wariacjami":
- czym charakteryzuje się ta forma, jaka jest jej budowa,
- podaj przykłady utworów muzycznych, wysłuchaj te utwory.
- zapisz notatkę w zeszycie przedmiotowym.

* 22.04
Temat: Instrumentalne formy cykliczne.
ZAPISZ lub wklej do zeszytu
RODZAJE INSTRUMENTALNEJ FORMY CYKLICZNEJ:

SONATA - to utwór przeznaczona na instrument solowy lub zespół
SONATINA - to mała sonata
KWARTET - to sonata na kwartet smyczkowy
SYMFONIA - to sonata na orkiestrę

Sonata (z wł. sonare = brzmieć, dźwięczeć)
Sonata to utwór instrumentalny cykliczny, czyli taki który składa się z kilku części.
 
Forma sonatowa = allegro sonatowe
Allegro sonatowe jest to najczęściej I część sonaty, symfonii lub koncertu instrumentalnego.
Allegro sonatowe posiada 3 częściową budowę:
 • ekspozycja
 • przetworzenie
 • repryza

Obejrzyj poniższy materiał: https://www.youtube.com/watch?v=rx8TOJPSsOg
W podręczniku temat opisany jest na stronach 54-57.

BUDOWA I. CZĘŚCI FORMY SONATOWEJ, czyli Allegro sonatowe
I. CZĘŚĆ - EKSPOZYCJA
 • I temat główny - tonacja zasadnicza (np. C-dur), to charakterystyczna melodia
 • łącznik - wprowadzenie do drugiej melodii
 • II temat - tonacja dominanty (np. G-dur) lub równoległa (a-moll) kontrastujący z I tematem
 • epilog - myśl kończąca

II. CZĘŚĆ - PRZETWORZENIE
Oba  tematy (I i II z ekspozycji) są przetwarzane, czyli zmieniane  rytmicznie, melodycznie. Jest to najbardziej burzliwa część formy  sonatowej.

III. CZĘŚĆ - REPRYZA
 • I temat główny - tonacja zasadnicza (np. C-dur)
 • łącznik
 • II temat - tonacja zasadnicza (np. C-dur)
 • zakończenie
 
* 05.05
Temat: Instrumentalne formy cykliczne. SYMFONIA
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Symfonii (podręcznik str. 57 oraz niżej podany link)

* 14.05
Instrumentalne formy cykliczne. Koncert
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Koncertu ( podręcznik str. 58 – 60 oraz niżej podany link)

* 21.05
Instrumentalne formy muzyczne - test sprawdzający

* 28.05

* 04.06
Kształcenie słuchu
Interwał septymy - ćw.1 A,B,E - str.66 - analiza interwałowa (podpisanie interwałów) - ,,Nasza muzyka 3’’.
Synkopa - ćw.719,720 - tataizacja z taktowaniem - ,,Mały solfeż’’ (ksero).

* 28.03
Interwał septymy - ćwiczenia melodyczne: ćw.1 A,B,E - str.66 - śpiew literowo z taktowaniem - ,,Nasza muzyka 3’’.
Synkopa - ćwiczenia rytmiczne: ćw. 719,720 - realizacja: nuty - tataizacja, pauzy - stukanie (bez taktowania).

* 01.04
Interwały  - zbuduj w zeszycie od dźwięku "c" z oktawy razkreślnej wszystkie  interwały proste (oprócz trytonu) w górę i podpisz je symbolami  cyfrowymi.
Synkopa - zapisz w  zeszycie ułożony przez siebie 4-taktowy ciąg rytmiczny z zastosowaniem  synkopy ćwierćnutowej - takt dowolny (do późniejszego wykonania).

* 04.04
Tonacja B-dur - utrwalenie: śpiew literowo z taktowaniem gamy i triady.
Synkopa  ćwierćnutowa - ułożenie i zapis w zeszycie melodii w tonacji B-dur  opartej na własnym 4-taktowym ciągu rytmicznym (do późniejszego  wykonania).

* 09.04
Interwały  - budowa w zeszycie od dźwięku c z oktawy dwukreślnej interwałów  prostych (oprócz trytonu) w dół i podpisanie ich symbolami cyfrowymi.
Synkopa - ćw.rytm.: 719, 720 - realizacja tataizacją z taktowaniem w raku (od końca) - ksero.

* 17.04
Interwały - śpiew literowo interwałów prostych (oprócz trytonu) od dźwięku c z oktawy razkreślnej w górę (z zeszytu).
Synkopa - ćw.rytm.: 719,720 - nuty - tataizacja, pauzy - stukanie (bez taktowania) w raku (od końca) - ksero.

* 22.04
Interwały - śpiew literowo interwałów prostych (oprócz trytonu) od dźwięku  c  z oktawy dwukreślnej w dół (z zeszytu).
Synkopa - ćw. rytm.: 719, 720 - tataizacja z taktowaniem co drugi takt (ksero).



* 23.04
Tonacja  B-dur i interwał septymy - zapis w zeszycie z pamięci kanonu pt. ,,Ja  ci powiadała’’ w tonacji B-dur. Melodię należy rozpocząć od dźwięku  f   z oktawy razkreślnej (wartość rytmiczna tego dźwięku to ósemka). Przy  kluczu notujemy bemole : b, es i takt 2/4. Ilość taktów - 8.

* 30.04
Tonacja g-moll - zapis w zeszycie wszystkich odmian gamy g-moll oraz triady (Nasza muzyka 4 - str. 59).


* 05.05
Tonacja  g-moll - śpiew literowo z taktowaniem wszystkich odmian gamy g-moll  oraz triady (II tetrachord gamy oraz trójdźwięk subdominanty i dominanty  w triadzie śpiewamy oktawę niżej).

* 07.05
Tonacja g-moll - czytanie nut głosem - ćw.: 10, 11 - str.61 (Nasza muzyka 4) - śpiew solmizacją z taktowaniem (po utrwaleniu się w tonacji - śpiew literowo z taktowaniem wszystkich odmian gamy oraz triady).

* 12.05
Tonacja g-moll - czytanie nut głosem - ćw.melod.: 10, 11 - str.61 (Nasza muzyka 4) - śpiew solmizacją z taktowaniem w raku (od końca) po utrwaleniu się w tonacji.

* 14.05
Tonacja g-moll - zapis w zeszycie z pamięci zwrotki (bez refrenu) piosenki pt. ,,Czerwone jabłuszko” w tonacji g-moll. Na pięciolinii notujemy klucz wiolinowy, znaki przykluczowe tonacji, takt 3/4. Melodię rozpoczynamy od dźwięku g z oktawy razkreślnej (wartość rytmiczna tego dźwięku to ósemka). Liczba taktów - 8.

* 19.05
Tonacja g-moll - śpiew:
- literowo z taktowaniem wszystkich odmian gamy "na wyrywki”
- literowo "co drugi dźwięk” wszystkich odmian gamy oraz triady

* 21.05
Tonacja g-moll - ćw.melod.: 10, 11 - str. 61 (Nasza muzyka 4) - śpiew solmizacją w następujący sposób: jeden takt - na głos, drugi takt - "w myśli” itd. (po utrwaleniu się w tonacji).

* 26.05
Tonacja g-moll - śpiew odmian gamy w następujący sposób:
- w górę eolska - w dół harmoniczna;
- w górę harmoniczna - w dół dorycka;
- w górę dorycka - w dół melodyczna;
- w górę melodyczna - w dół eolska.

* 28.05
Tonacja g-moll - ćw. melod.: 10, 11 - str.61 (Nasza muzyka 4) - analiza interwałowa (podpisanie interwałów).

* 02.06
Tonacja g-moll - śpiew wszystkich odmian gamy oraz triady literowo z taktowaniem na 2 w rytmie synkopowanym.

* 04.06
Tonacja g-moll - ułożenie i zapis w zeszycie własnej melodii, która rozpoczyna się i kończy toniką (dowolny takt, ilość taktów - 8).

* 09.06
Muzyczne łamigłówki - zad. 1 - str.124 (Nasza muzyka 3) - realizacja w podręczniku.

* 16.06
Muzyczne łamigłówki - zad.2 i 3 - str.125 (Nasza muzyka 3) - realizacja w podręczniku.

* 18.06
Wystawianie ocen na koniec II-ego semestru oraz roku szkolnego 2019/2020.

WSZYSTKIE WYKONANE ZADANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU PROSIMY O WYSŁANIE NA ADRES E-MAIL: marzenka.ziora@gmail.com
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści