Klasa 4 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 6-letni
Klasa IV c.6
  
Audycje muzyczne
Czytamy wiadomości o suicie z podręcznika „W krainie muzyki” str. 50,51.
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/suita
https://www.youtube.com/watch?v=aTnN5rPpdwE

Suita baletowa: https://www.youtube.com/watch?v=E5RjqtBY1mk

* 01.04
1. Przepisz do zeszytu lub wklej notatkę. Przeczytaj uważnie.
 
2. Wysłuchaj dwa wskazane utwory.
 
3. Zapisz tytuł i kompozytora jednego utworu (ronda) znalezionego przez Ciebie.
 
4. POWODZENIA
 
 
RONDO Forma samodzielna lub wchodząca w skład kilkuczęściowych wiekszych dzieł, takich jak: symfonia, sonata, koncert (zwykle jako ostatnia część). Polega na wielokrotnym powtarzaniu refrenu i przeplataniu go nowymi fragmentami (kupletami). Rondo rozpoczyna się i kończy refrenem, np. refren, kuplet I, refren, kuplet II, refren.
 
Schematy ronda:
 
A B A C A,
 
A B A C A D A…
 
A – refren, przy kolejnych powtórzeniach może ulegać drobnym zmianom,
 
B,C,D… - kuplety, kontrast do refrenu.
 
Ronda pisali: Józef Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Luigi Boccherini, F. Chopin i inni.
 
 
Literatura muzyczna:
 
-L. van Beethoven – „Dla Elizy”,
 
- W. A. Mozart - “Marsz turecki”,
 
-?

 
Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres aniajagus@wp.pl

Kształcenie słuchu
Interwał septymy - ćw.1 A,B,E - str.66 - analiza interwałowa (podpisanie interwałów) - ,,Nasza muzyka 3’’.
Synkopa - ćw.719,720 - tataizacja z taktowaniem - ,,Mały solfeż’’ (ksero).

* 28.03
Interwał septymy - ćwiczenia melodyczne: ćw.1 A,B,E - str.66 - śpiew literowo z taktowaniem - ,,Nasza muzyka 3’’.

Synkopa - ćwiczenia rytmiczne: ćw. 719,720 - realizacja: nuty - tataizacja, pauzy - stukanie (bez taktowania).

* 01.04
Interwały - zbuduj w zeszycie od dźwięku "c" z oktawy razkreślnej wszystkie interwały proste (oprócz trytonu) w górę i podpisz je symbolami cyfrowymi.
 

Synkopa - zapisz w zeszycie ułożony przez siebie 4-taktowy ciąg rytmiczny z zastosowaniem synkopy ćwierćnutowej - takt dowolny (do późniejszego wykonania).

* 04.04
Tonacja B-dur - utrwalenie: śpiew literowo z taktowaniem gamy i triady.
Synkopa ćwierćnutowa - ułożenie i zapis w zeszycie melodii w tonacji B-dur opartej na własnym 4-taktowym ciągu rytmicznym (do późniejszego wykonania).
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści