Klasa 3 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 4-letni
Audycje muzyczne
Instrumenty dęte drewniane. Budowa klarnetu i saksofonu, poznajemy skalę oraz brzmienie. Podręcznik str. 88, 89.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9r5jiuQP-_M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6rMuSimSIzw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=urgpAQYtWDU&feature=emb_title

* 01.04
Instrumenty  dęte drewniane. Budowa oboju i fagotu, poznajemy skalę oraz brzmienie.  Podręcznik str. 90,91, proszę o zrobienie notatki o każdym instrumencie.
 
 
Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres aniajagus@wp.pl

* 17.04
Instrumenty  dęte blaszane. Budowa trąbki i puzonu, poznajemy skalę oraz brzmienie.  Podręcznik str. 93-96, proszę o zrobienie notatki o każdym instrumencie.


* 23.04
INSTRUMENTY DĘTE KLAWISZOWE (MIECHOWE)
Zad.1.
Zapoznaj się z materiałem dydaktycznym na temat instrumentów (podręcznik s: 99-102)

Zad.2.
Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) Na akordeonie można / nie można wykonywać artykulacji typu legato i non legato.
b) Źródłem dźwięku w tych akordeonie jest miech / blaszki metalowe.
c) W organach wszystkie piszczałki wyglądają tak samo / nie wyglądają tak samo.
d) Klawiatura akordeonu może mieć po obu stronach guziczki / ma zawsze guziczki tylko po
jednej stronie.
e) Organy mają zawsze tyle piszczałek ile klawiszy / nawet 10 000 piszczałek.
f) Akordeon ma tylko jedną barwę brzmieniową / wiele różnych wariantów brzmieniowych.
g) Crescendo i diminuendo można wykonać na organach / nie da się wykonać na organach.

Zad.3.
Zapoznaj się z poniższymi filmami dot. budowy instrumentów i ich brzmieniowych możliwości:

* 05.05
Temat: Instrumenty perkusyjne - IDIOFONY (podręcznik s. 120-128)
materiały online:
DZWONY, DZWONKI, KSYLOFON, WIBRAFON, TAM-TAM
czelesta:
marimba:

* 14.05
Instrumenty perkusyjne melodyczne
Zapoznaj się z wiadomościami o instrumentach perkusyjnych melodycznych:

* 21.05
Instrumenty elektryczne:
Zapoznaj się z wiadomościami (podręcznik s. 130 - 134).
Rozwiąż zadania z niżej podanego linku, zdjęcie 17 slajdu prześlij na mój mail aniajagus@wp.pl


* 18.06Kształcenie słuchu
Tonacja g-moll i synkopa ćwierćnutowa - utrwalenie:
- śpiew wszystkich odmian gamy literowo z taktowaniem ,,na wyrywki’’ oraz w rytmie synkopowanym;
- zapis w zeszycie triady opartej na synkopie ćwierćnutowej (do późniejszego wykonania).

* 28.03
Tonacja  g-moll - czytanie nut głosem solmizacją - ćwiczenia melodyczne: ćw.  10,11 - str.61 z uprzednim utrwaleniem się w tonacji ,,Nasza muzyka 4”.
Synkopa  ćwierćnutowa - ułożenie i zapis w zeszycie 4-taktowego ciągu  rytmicznego opartego na rytmie synkopowanym (do późniejszego wykonania).

* 01.04
Tonacja  g-moll - ćwiczenia melodyczne: 10, 11 - str.61 - śpiew solmizacją w  raku (od końca) po utrwaleniu się w tonacji ,,Nasza muzyka 4”.
Rytm  synkopowany - ułożenie, a następnie zapis w zeszycie melodii w tonacji  g-moll opartej na własnym 4-taktowym ciągu rytmicznym (do późniejszego  wykonania).

* 04.04
Tonacja A-dur - zapis w zeszycie oraz śpiew literowo z taktowaniem gamy i triady - ,,Nasza muzyka 4”.
Interwały  - budowa w zeszycie od dźwięku c z oktawy razkreślnej w górę wszystkich  interwałów prostych (od prymy do oktawy włącznie), a następnie  podpisanie ich symbolami cyfrowymi.

* 09.04
Tonacja A-dur - śpiew gamy i triady literowo ,,co drugi dźwięk”.
Interwały  - budowa w zeszycie od dźwięku c z oktawy dwukreślnej wszystkich  interwałów prostych w dół i podpisanie ich symbolami cyfrowymi.

* 17.04
Tonacja A-dur i synkopa ćwierćnutowa - śpiew gamy i triady literowo z taktowaniem w oparciu o rytm synkopowany.
Interwały - śpiew literowo wszystkich interwałów prostych od dźwięku  c  z oktawy razkreślnej w górę (z zeszytu).

* 22.04
Tonacja  A-dur i interwały proste - ćw. melod.: 3, 4 - str.72 (Nasza muzyka 4) -  podpisanie w melodiach wszystkich odległości interwałowych, a następnie  śpiew solmizacją z taktowaniem po uprzednim utrwaleniu się w tonacji  (śpiew gamy i triady literowo z taktowaniem).

* 23.04
Tonacja A-dur - ćw. melod.: 3, 4-str.72 (Nasza muzyka 4) - śpiew następującymi sposobami (po utrwaleniu się w tonacji):
- solmizacją z taktowaniem w raku (od końca);
- literowo z taktowaniem;
- literowo z taktowaniem w raku (od końca);
- solmizacją z taktowaniem co drugi takt (jeden takt śpiewamy na głos - drugi ,,w myśli’’ itd.).

* 30.04
Tonacja  A-dur - zapis w zeszycie z pamięci melodii pt. ,,Mam chusteczkę  haftowaną” w tonacji A-dur. Na pięciolinii notujemy klucz wiolinowy,  krzyżyki: fis, cis, gis, takt 2/4. Melodię rozpoczynamy od dźwięku cis z  oktawy razkreślnej (wartość rytmiczna tego dźwięku to ósemka). Ilość  taktów - 8.

* 05.05
Tonacja fis-moll - zapis w zeszycie wszystkich odmian gamy fis-moll oraz triady (Nasza muzyka 4 - str. 83).

* 07.05
Tonacja fis-moll - śpiew literowo z taktowaniem wszystkich odmian gamy fis-moll oraz triady (II tetrachord gamy oraz trójdźwięk subdominanty i dominanty w triadzie śpiewamy oktawę niżej).

* 12.05
Tonacja fis-moll - ćw. melod.: 4, 6 - str.84 (Nasza muzyka 4) - śpiew solmizacją z taktowaniem (po utrwaleniu się w tonacji).

* 14.05
Tonacja fis-moll - ćw. melod.: 4, 6 (Nasza muzyka 4 - str.84) - śpiew solmizacją z taktowaniem w raku (od końca) - po utrwaleniu się w tonacji.

* 19.05
Tonacja fis-moll - zapis w zeszycie z pamięci melodii zwrotki (bez refrenu) piosenki pt. "Czerwone jabłuszko” w tonacji fis-moll. Na pięciolinii notujemy klucz wiolinowy, znaki przykluczowe tonacji, takt 3/4. Melodię rozpoczynamy od dźwięku fis z oktawy razkreślnej (wartość rytmiczna dźwięku to ósemka). Liczba taktów - 8.

* 21.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - zapis w zeszycie informacji znajdujących się w tabelkach (Nasza muzyka 3 - str. 108).


* 26.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - ćw. 1A, B - str.108 - zaznaczenie i podpisanie symbolami graficznymi wszystkich trójdźwięków występujących w melodiach (zwiększony "<", zmniejszony ">", durowy "+", molowy "o"), a następnie śpiew ćwiczeń literowo oraz solmizacją z taktowaniem.

* 28.05
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - zapis i realizacja w zeszycie ćwiczeń: 4, 5 - str.109 (Nasza muzyka 3).


* 02.06
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - ćw.: 1C, D (Nasza muzyka 3 - str.108) - zaznaczenie i podpisanie symbolami graficznymi wszystkich trójdźwięków występujących w melodiach, a następnie śpiew ćwiczeń literowo oraz solmizacją z taktowaniem (po utrwaleniu się w tonacji - śpiew literowo z taktowaniem gamy i triady) - materiały nutowe znajdują się w załączniku z dn.21.05.

* 04.06
Trójdźwięki zwiększone i zmniejszone - realizacja ćw.: 2, 3 (załącznik z dn.28.05.).

* 09.06
Muzyczna ściągawka - proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na str. 6-7 (Nasza muzyka 4).

* 16.06
Chwila zabawy - zad.1 i 2 - str.118 (Nasza muzyka 4) - realizacja w podręczniku.

* 18.06
Wystawianie ocen na koniec II-ego semestru oraz roku szkolnego 2019/2020.

WSZYSTKIE WYKONANE ZADANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU PROSIMY O WYSŁANIE NA ADRES E-MAIL: marzenka.ziora@gmail.com
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści