Klasa 2 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 4-letni
Klasa II c.4
 
Audycje muzyczne
Czytamy wiadomości o suicie z podręcznika „W krainie muzyki” str. 50, 51.
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/suita
https://www.youtube.com/watch?v=aTnN5rPpdwE
Suita baletowa https://www.youtube.com/watch?v=E5RjqtBY1mk

* 01.04
1. Przepisz do zeszytu lub wklej notatkę. Przeczytaj uważnie.
 
2. Wysłuchaj dwa wskazane utwory.
 
3. Zapisz tytuł i kompozytora jednego utworu (ronda) znalezionego przez Ciebie.
 
4. POWODZENIA
 
 
RONDO: Forma samodzielna lub wchodząca w skład kilkuczęściowych wiekszych dzieł, takich jak: symfonia, sonata, koncert (zwykle jako ostatnia część). Polega na wielokrotnym powtarzaniu refrenu i przeplataniu go nowymi fragmentami (kupletami). Rondo rozpoczyna się i kończy refrenem, np. refren, kuplet I, refren, kuplet II, refren.

 
Schematy ronda:
 
A B A C A,
 
A B A C A D A…
 
A – refren, przy kolejnych powtórzeniach może ulegać drobnym zmianom,
 
B,C,D… - kuplety, kontrast do refrenu.
 
Ronda pisali: Józef Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Luigi Boccherini, F. Chopin i inni.
 

Literatura muzyczna:
 
- L. van Beethoven – „Dla Elizy”,
 
- W. A. Mozart - “Marsz turecki”,
 
- ?

 
Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres aniajagus@wp.pl

Kształcenie słuchu
Tonacja d-moll - utrwalenie:
- śpiew wszystkich odmian gamy literowo z taktowaniem ,,na wyrywki’’;
- zapis w zeszycie triady d-moll ułożonej według własnej inwencji (do późniejszego wykonania).

* 28.03
Tonacja d-moll - ćwiczenia melodyczne: ćw. 1 A,C - str.94-95 - śpiew solmizacją z wcześniejszym utrwaleniem się w tonacji ,,Nasza muzyka 3”.

Rytm punktowany - zapis w zeszycie własnego, 4-taktowego ciągu rytmicznego w dowolnym takcie z zastosowaniem rytmu punktowanego (do późniejszego wykonania).

* 01.04
Tonacja d-moll - ćwiczenia melodyczne: 1 A,C - str.94-95 - śpiew solmizacją w raku (od końca) po utrwaleniu się w tonacji ,,Nasza muzyka 3”.

Rytm punktowany - ułożenie i zapis w zeszycie melodii w tonacji d-moll opartej na własnym 4-taktowym ciągu rytmicznym (do późniejszego wykonania).

* 04.04
Tonacja D-dur - zapis w zeszycie oraz śpiew literowo z taktowaniem gamy i triady - ,,Nasza muzyka 3”.

Interwały - budowa w zeszycie od dźwięku c z oktawy razkreślnej w górę poznanych interwałów, a następnie podpisanie ich symbolami cyfrowymi.
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści