Klasa 2 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 4-letni
Audycje muzyczne
Czytamy wiadomości o suicie z podręcznika „W krainie muzyki” str. 50, 51.
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/suita
https://www.youtube.com/watch?v=aTnN5rPpdwE
Suita baletowa: https://www.youtube.com/watch?v=E5RjqtBY1mk

* 01.04
1. Przepisz do zeszytu lub wklej notatkę. Przeczytaj uważnie.
2. Wysłuchaj dwa wskazane utwory.
3. Zapisz tytuł i kompozytora jednego utworu (ronda) znalezionego przez Ciebie.
4. POWODZENIA
RONDO:  Forma samodzielna lub wchodząca w skład kilkuczęściowych wiekszych  dzieł, takich jak: symfonia, sonata, koncert (zwykle jako ostatnia  część). Polega na wielokrotnym powtarzaniu refrenu i przeplataniu go  nowymi fragmentami (kupletami). Rondo rozpoczyna się i kończy refrenem,  np. refren, kuplet I, refren, kuplet II, refren.

Schematy ronda:
A B A C A,
A B A C A D A…
A – refren, przy kolejnych powtórzeniach może ulegać drobnym zmianom,
B,C,D… - kuplety, kontrast do refrenu.
Ronda pisali: Józef Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Luigi Boccherini, F. Chopin i inni.

Literatura muzyczna:
- L. van Beethoven – „Dla Elizy”,
- W. A. Mozart - “Marsz turecki”,
- ?
Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres aniajagus@wp.pl

* 17.04
Na podstawie dostępnych materiałów (podręcznika, stron internetowych) opracuj temat "Wariacje, temat z wariacjami":
- czym charakteryzuje się ta forma, jaka jest jej budowa,
- podaj przykłady utworów muzycznych, wysłuchaj te utwory.
- zapisz notatkę w zeszycie przedmiotowym.

* 22.04
Temat: Instrumentalne formy cykliczne.
ZAPISZ lub wklej do zeszytu
RODZAJE INSTRUMENTALNEJ FORMY CYKLICZNEJ:
SONATA - to utwór przeznaczona na instrument solowy lub zespół
SONATINA - to mała sonata
KWARTET - to sonata na kwartet smyczkowy
SYMFONIA - to sonata na orkiestrę
Sonata (z wł. sonare = brzmieć, dźwięczeć)
Sonata to utwór instrumentalny cykliczny, czyli taki który składa się z kilku części.
Forma sonatowa = allegro sonatowe
Allegro sonatowe jest to najczęściej I część sonaty, symfonii lub koncertu instrumentalnego.
Allegro sonatowe posiada 3 częściową budowę:
 • ekspozycja
 • przetworzenie
 • repryza

Obejrzyj poniższy materiał: https://www.youtube.com/watch?v=rx8TOJPSsOg
W podręczniku temat opisany jest na stronach 54-57.

BUDOWA I. CZĘŚCI FORMY SONATOWEJ, czyli Allegro sonatowe
I. CZĘŚĆ - EKSPOZYCJA
 • I temat główny - tonacja zasadnicza (np. C-dur), to charakterystyczna melodia
 • łącznik - wprowadzenie do drugiej melodii
 • II temat - tonacja dominanty (np. G-dur) lub równoległa (a-moll) kontrastujący z I tematem
 • epilog - myśl kończąca

II. CZĘŚĆ - PRZETWORZENIE
Oba  tematy (I i II z ekspozycji) są przetwarzane, czyli zmieniane  rytmicznie, melodycznie. Jest to najbardziej burzliwa część formy  sonatowej.

III. CZĘŚĆ - REPRYZA
 • I temat główny - tonacja zasadnicza (np. C-dur)
 • łącznik
 • II temat - tonacja zasadnicza (np. C-dur)
 • zakończenie

* 05.05
Temat: Instrumentalne formy cykliczne. SYMFONIA
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Symfonii (podręcznik str. 57 oraz niżej podany link)

* 14.05
Instrumentalne formy cykliczne. Koncert
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi Koncertu ( podręcznik str. 58 – 60 oraz niżej podany link)

* 21.05
Instrumentalne formy muzyczne - test sprawdzający
Kształcenie słuchu
Tonacja d-moll - utrwalenie:
- śpiew wszystkich odmian gamy literowo z taktowaniem ,,na wyrywki’’;
- zapis w zeszycie triady d-moll ułożonej według własnej inwencji (do późniejszego wykonania).

* 28.03
Tonacja  d-moll - ćwiczenia melodyczne: ćw. 1 A,C - str.94-95 - śpiew solmizacją  z wcześniejszym utrwaleniem się w tonacji ,,Nasza muzyka 3”.
Rytm  punktowany - zapis w zeszycie własnego, 4-taktowego ciągu rytmicznego w  dowolnym takcie z zastosowaniem rytmu punktowanego (do późniejszego  wykonania).

* 01.04
Tonacja  d-moll - ćwiczenia melodyczne: 1 A,C - str.94-95 - śpiew solmizacją w  raku (od końca) po utrwaleniu się w tonacji ,,Nasza muzyka 3”.
Rytm  punktowany - ułożenie i zapis w zeszycie melodii w tonacji d-moll  opartej na własnym 4-taktowym ciągu rytmicznym (do późniejszego  wykonania).

* 04.04
Tonacja D-dur - zapis w zeszycie oraz śpiew literowo z taktowaniem gamy i triady - ,,Nasza muzyka 3”.
Interwały  - budowa w zeszycie od dźwięku c z oktawy razkreślnej w górę poznanych  interwałów, a następnie podpisanie ich symbolami cyfrowymi.

* 09.04
Tonacja D-dur - śpiew gamy i triady literowo ,,co drugi dźwięk”.
Interwały - budowa w zeszycie od dźwięku c z oktawy dwukreślnej poznanych interwałów w dół i podpisanie ich symbolami cyfrowymi.

* 17.04
Tonacja D-dur i rytm punktowany - śpiew gamy i triady literowo z taktowaniem w oparciu o rytm punktowany.
Interwały - śpiew literowo poznanych interwałów od dźwięku c z oktawy razkreślnej w górę (z zeszytu).

* 22.04
Tonacja  D-dur i interwał seksty - ćw. D - str.29 (Nasza muzyka 3) – podpisanie w  melodii wszystkich odległości interwałowych, a następnie śpiew  solmizacją z taktowaniem po uprzednim utrwaleniu się w tonacji (śpiew  gamy i triady literowo z taktowaniem).

* 23.04
Tonacja D-dur - ćw. D - str.29 (Nasza muzyka 3) - śpiew następującymi sposobami (po utrwaleniu się w tonacji):
- solmizacją z taktowaniem w raku (od końca);
- literowo z taktowaniem;
- literowo z taktowaniem w raku (od końca);
- solmizacją z taktowaniem co drugi takt (jeden takt śpiewamy na głos - drugi  ,,w myśli’’ itd.).

* 30.04
Tonacja  D-dur - zapis w zeszycie z pamięci melodii pt. ,,Mam chusteczkę  haftowaną” w tonacji D-dur. Na pięciolinii notujemy klucz wiolinowy,  krzyżyki: fis, cis, takt 2/4. Melodię rozpoczynamy od dźwięku fis z  oktawy razkreślnej (wartość rytmiczna tego dźwięku to ósemka). Ilość  taktów - 8.

* 05.05
Septyma - zapis w zeszycie informacji znajdujących się w tabelkach (Nasza muzyka 3 - str. 66).

* 07.05
Interwał septymy - ćw.melod.: 1A, B - str.66 - zaznaczenie i podpisanie symbolem cyfrowym interwału septymy, a następnie śpiew melodii solmizacją z taktowaniem (po utrwaleniu się w tonacji - śpiew gamy i triady literowo z taktowaniem).

* 12.05
Interwał septymy - zapis i realizacja w zeszycie ćw.: 3, 4 - str.69 (Nasza muzyka 3).

* 14.05
Interwał septymy - ćw. melod.: 1A, B (Nasza muzyka 3 - str.66) - śpiew solmizacją z taktowaniem w raku (od końca) - po utrwaleniu się w tonacji.

* 19.05
Tonacja h-moll - zapis w zeszycie wszystkich odmian gamy oraz triady (Nasza muzyka 4 - str. 48).


* 21.05
Tonacja h-moll - śpiew literowo z taktowaniem wszystkich odmian gamy oraz triady - str. 48 (Nasza muzyka 4).

* 26.05
Tonacja h-moll - ćw.melod.: 46, 47 (Solfeż elementarny dla kl.IV) - śpiew solmizacją z taktowaniem po utrwaleniu się w tonacji.

* 28.05
Tonacja h-moll - ćw. melod.: 46, 47 (Solfeż elementarny dla kl.IV) - śpiew solmizacją "co drugi takt" (po utrwaleniu się w tonacji).

* 02.06
Tonacja h-moll - śpiew:
- literowo z taktowaniem wszystkich odmian gamy "na wyrywki";
- literowo "co drugi dźwięk" wszystkich odmian gamy oraz triady.

* 04.06
Tonacja h-moll - ćw. melod.: 46, 47 (załącznik z dn.26.05.) - śpiew solmizacją z taktowaniem w raku (od końca) - po utrwaleniu się w tonacji.

* 09.06
Muzyczne łamigłówki - zad.1 - str.124 (Nasza muzyka 3) - realizacja w podręczniku.

* 16.06
Muzyczne łamigłówki - zad.2 i 3 - str.125 (Nasza muzyka 3) - realizacja w podręczniku.

* 18.06
Wystawianie ocen na koniec II-ego semestru oraz roku szkolnego 2019/2020.

WSZYSTKIE WYKONANE ZADANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU PROSIMY O WYSŁANIE NA ADRES E-MAIL: marzenka.ziora@gmail.com
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści