Klasa 2 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 6-letni
Klasa II c.6

Kształcenie słuchu
1. Utrwalić gamę G- dur z podręcznika oraz zaśpiewać ją kilkakrotnie z taktowaniem.
2. Na stronie  http://www.dur-moll.pl/  utrwalamy poznane interwały (ćwicznia słuchowe) oraz w zakładce ćwiczenia z wiedzy teoretycznej „interwały na pięciolini”
3. W podręczniku „Nasza muzyka” ćw. 9 str. 84

* 28.03
1. Wysłuchaj utwory (np. na YouTube): A. Vivaldi – "Wiosna" cz.I; L. van Beethoven – "Sonata księżycowa".
2. W zeszycie zapisz tytuły i kompozytora tych utworów oraz wykonaj do nich ilustracje. Zgadnij i podpisz czy utwór jest durowy (wesoły, oznaczamy plusem) czy molowy (smutny, oznaczamy kółeczkiem).
3. Zapisz lub wklej notatkę do zeszytu:
 
 
BUDOWA TRÓJDŹWIĘKÓW

 
TRÓJDŹWIĘK DUR (+)
 
SKŁADA SIĘ Z TERCJI WIELKIEJ I MAŁEJ DUR = 3 + 3>
 
 
TRÓJDŹWIĘK MOLL (O)
 
SKŁADA SIĘ Z TERCJI MAŁEJ I WIELKIEJ MOLL = 3> + 3

 
 
4. Przecztaj informację o budowie trójdźwięku durowego i molowego w podręczniku na stronie 85.

Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres: aniajagus@wp.pl

* 01.04
Utrwalamy trójdźwięki durowe i molowe:
 
1. W ćwiczeniu 1a na str. 85 („ Dwa trójdźwięki”) proszę odszukać i zaznaczyć wszystkie trójdźwięki. Określić czy jest to trójdźwięk dur (+) czy moll(O) .
 
2. Zaśpiwać  piosenkę słowami oraz za pomocą nazw solmizacyjnych  i literowych dźwięków.
 
3. Wysłuchaj w programie dur-moll  - 20 interwałów( bez seksty i septymy) i 20 trójdźwięków ( bez zmniejszonego i zwiększonego). Prześlij zdjęcie z wynikami.

Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres: aniajagus@wp.pl


* 04.04

Utrwalamy trójdźwięki  durowe i molowe
1. Na stronie http://www.dur-moll.pl/ ćwicz rozróżnianie trójdźwięków dur i moll. Po usłyszeniu trójdźwięku zaśpiewaj go w górę i w dół.
2. Zobacz film o budowaniu trójdźwięków
3. Zadanie 2 i 3 str. 87

Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres: aniajagus@wp.pl

Rytmika (24 – 31.03.2020r.)
Utrwalenie wiadomości, wartości rytmiczne i pauzy dla klasy II .

Ćwiczenia rytmiczne (wykonujemy różnymi sposobami: klaskaniem, stukaniem, tataizacją)
https://www.youtube.com/watch?v=KogDq0c7EG0

Podręcznik „Nasza muzyka” ćw. 10 str.97
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści