Klasa 1 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 4-letni
Kształcenie słuchu
Gama i triada C-dur - śpiew literowo i solmizacją z taktowaniem.
Trójdźwięki  występujące w gamie C-dur - ćwiczenie 73 - śpiew solmizacją z uprzednią  analizą rodzajów trójdźwięków - ,,Mały solfeż’’.
Synkopa - ćwiczenia rytmiczne: 719,720 - tataizacja z taktowaniem - ,,Mały solfeż’’.

* 28.03
Gama C-dur - śpiew literowo i solmizacją z taktowaniem na 2 i 4.
Synkopa - ćwiczenia rytmiczne: ćw. 719,720 - sposób realizacji: nuty - tataizacja, pauzy - stukanie (bez taktowania).

* 01.04
Gama C-dur - śpiew solmizacją ,,co drugi dźwięk”, tzn.: do - na głos, re - ,,w myśli” itd.
Synkopa  - ułożenie i zapis w zeszycie 4-taktowego ciągu rytmicznego z  zastosowaniem synkopy ćwierćnutowej - takt dowolny (do późniejszego  wykonania).

* 04.04
Gama  C-dur i synkopa - ułożenie i zapis w zeszycie melodii opartej na  dźwiękach gamy C-dur oraz własnym 4-taktowym ciągu rytmicznym. Pomiędzy  dźwiękami melodii zachowujemy następujące odległości muzyczne: pryma,  sekunda mała, sekunda wielka, tercja mała, tercja wielka (do  późniejszego wykonania).

* 09.04
Gama i triada C-dur oraz synkopa ćwierćnutowa - śpiew gamy i triady C-dur literowo, solmizacją w oparciu o rytm synkopowany.

* 17.04
Gama  C-dur-ułożenie i zapis w zeszycie 8-taktowej melodii w dowolnym takcie,  opartej na dowolnych wartościach rytmicznych. Melodia powinna zaczynać  się i kończyć na dźwięku ,,c”. Pomiędzy dźwiękami zachowujemy poznane  odległości muzyczne(do późniejszego wykonania).

* 22.04
Gama  C-dur - zapis w zeszycie z pamięci melodii : ,,Mało nas, mało nas do  pieczenia chleba…”. Zapisujemy na pięciolinii klucz wiolinowy, takt 4/4  oraz dźwięk  e  z oktawy razkreślnej (jest to ćwierćnuta). Melodia ma w  całości 8 taktów.

* 23.04
Synkopa ćwierćnutowa - ćw. rytm.: 719, 720 - tataizacja z taktowaniem z pominięciem co drugiego taktu.

* 30.04
Interwał kwarty - zapis w zeszycie informacji znajdujących się w tabelkach (Nasza muzyka 2 - str. 43).


* 05.05
Interwał  kwarty czystej - ćw.: 42, 86 (Mały solfeż) - zaznaczenie i podpisanie  symbolem cyfrowym interwału kwarty, a następnie śpiew melodii solmizacją  z taktowaniem (po utrwaleniu się w tonacji – śpiew literowo z  taktowaniem gamy i triady C-dur).

* 07.05
Interwał kwarty - zapis w zeszycie z pamięci melodii pt. ,,W murowanej piwnicy”. Na pięciolinii notujemy klucz wiolinowy i takt 4/4. Melodię rozpoczynamy od dźwięku c z oktawy dwukreślnej (jest to ćwierćnuta), a odległość między dwoma pierwszymi dźwiękami to kwarta czysta. Ilość taktów - 8.

* 12.05
Interwał kwinty - zapis w zeszycie informacji znajdujących się w tabelkach (Nasza muzyka 2 - str.42).

* 14.05
Interwał kwinty czystej - ćw. melod.: 66, 80 (Mały solfeż) - zaznaczenie i podpisanie symbolem cyfrowym interwału kwinty, a następnie śpiew melodii solmizacją z taktowaniem (po utrwaleniu się w tonacji C-dur).

* 19.05
Kwinta czysta – ćw. melod.: 66, 80 (Mały solfeż) - śpiew solmizacją z taktowaniem w raku (od końca) - po utrwaleniu się w tonacji.

* 21.05
Kwinta - ćw. melod.: 66, 80 (Mały solfeż) - śpiew solmizacją: jeden takt - na głos, drugi takt - "w myśli” itd. (po utrwaleniu się w tonacji).

* 26.05
Interwał kwinty-zapis w zeszycie z pamięci melodii: ,,Wyszły w pole kurki trzy”. Na pięciolinii notujemy klucz wiolinowy i takt 2/4. Melodię rozpoczynamy od dźwięku "c" z oktawy razkreślnej (jest to ćwierćnuta). Liczba taktów - 8.

* 28.05
Interwały - budowa w zeszycie poznanych interwałów w górę od dźwięków: "c", "d" i "e" z oktawy razkreślnej, a następnie podpisanie ich symbolami cyfrowymi.

* 02.06
Interwały - budowa w zeszycie poznanych interwałów w dół od dźwięków: "c", "d" i "e" z oktawy dwukreślnej, a następnie podpisanie ich symbolami cyfrowymi.

* 04.06
Interwały - śpiew literowo poznanych interwałów w górę od dźwięków: "c", "d" i "e" z oktawy razkreślnej oraz w dół od dźwięków: "c", "d" i "e" z oktawy dwukreślnej.

* 09.06
Co pamiętamy - instrumenty - zad.1 - realizacja krzyżówki.* 16.06
Oznaczenia muzyczne - zad.2 - realizacja.* 18.06
Wystawianie ocen na koniec II-ego semestru oraz roku szkolnego 2019/2020.

WSZYSTKIE WYKONANE ZADANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU PROSIMY O WYSŁANIE NA ADRES E-MAIL: marzenka.ziora@gmail.com

+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści