Klasa 1 - PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
Szkoła > Teoria on-line > Cykl 6-letni
Kształcenie słuchu
1. Śpiewanie gamy C – dur w górę i w dół literami i solmizacją z taktowaniem na dwa i cztery.
2. Utrwalnie piosenki pt „Siedzi sobie zając” z równoczesnym klaskaniem ostinata.
3. Podręcznik „Nasza muzyka” - Zadanie nr 9 i 10 str. 77

* 28.03
1. Muzyczna łamigłówka – rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. Podręcznik ćw.1 str.78
2. Odgadnij nazwy instrumentów ćw.2 str.78
3. Wysłuchaj utwory A. Vivaldi – "Wiosna" cz.I (https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o).
Możesz narysować w zeszycie lub na kartce rysunek Twojego wyobrażenia tytułowej wiosny.
 
Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres: aniajagus@wp.pl

* 01.04
SZESNASTKI

1. Zapisz w zeszycie: Szesnastka to bardzo drobna wartość rytmiczna. W jednej ćwierćnucie mieszczą się 4 szesnastki.
2. W podręczniku proszę wykonać ćw. 1,2,3 str. 82 oraz przeczytać informacje na żółtym tle.
4. Spróbuj zaśpiewać piosenkę słowami oraz za pomocą nazw solmizacyjnych dźwięków (sol, fa, mi...)
5. Napisz samodzielnie rytmy złożone z ćwierćnut, ósemek, półnut, całych nut, szesnastek, pauz ćwierćnutowych.

Zdjęcia z zadaniami proszę przesyłać na adres: aniajagus@wp.pl

* 04.04
Utrwalamy grupę czterech szesnastek.
1. Zadanie 4, 5, 6 str. 83
2.  Utrwalanie poznanych wartości i grup rytmicznych. Ćwicz wykonywanie i  nazywanie poznanych grup i wartości rytmicznych z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=ZlbMyfCPOc0&t=1s

* 09.04
1. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym poniżej linku. Po usłyszeniu melodii wybierz właściwy takt.
2. Zaklaszcz rytm, razem z nagraniem: https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg
3. Wykonaj ćw.4 str.84

* 17.04
TRÓJDŹWIĘK
1.Zapisujemy w zeszytach informacje o trójdźwięku.
 
Trójdźwięk składa się z trzech dźwięków ułożonych co drugi stopień gamy.

   
2. Zadnie 2 str.86. Dopisz brakujące dźwięki w trójdźwiekach.
3. Zagraj melodię piosenki na swoim instrumencie a następnie zaśpiewaj solmizacyjnie i literowo.

RYTMIKA
Metrum Piosenka dla Dzieci | Teoria Muzyki dla Maluchów | Music Steps London:

* 22.04
KSZTAŁCENIE SŁUCHU
 
TRÓJDŹWIĘKI WESOŁE I SMUTNE
 
1. Zapisujemy lub wklejamy do zeszytu informacje o trójdźwięku wesołym i smutnym.
 
Trójdźwięki mogą brzmieć wesoło lub smutno.
Wesoło brzmią trójdźwięki durowe. Oznaczamy je +.
Smutno brzmią trójdźwięki molowe. Oznaczamy je O
 
 
                                                         
                                                   dur                                         moll                                        
                                                    wesoło                                   smutno
  
                                           

 
                                                       +                                               O                   
 
2.  Zadanie 1a i b str.87 – znajdź i zaznacz w ćwiczeniach wszystkie  trójdźwięki. Zagraj każdy trójdźwięk na swoim instrumencie i posłuchaj  czy jest wesoły czy smutny, podpisz + lub O
 
3. Na stronie http://www.dur-moll.pl/  w zakładkach trójdźwięki w postaci zasadniczej rozróżniamy trójdźwięki  majorowe (wesołe) i minorowe (Smutne). Klikając na głośnik wyłączamy  trójdźwięki zmniejszone i zwiększone. Każdy trójdźwięk po wysłuchaniu  staramy się zaśpiewać na sylabie ”la” w górę i w dół.

RYTMIKA
 
Utrwalamy grupę czterech szesnastek
Proszę o wykonanie ćwiczeń stukając, klaszcząc oraz tataizując z taktowaniem :)

* 25.04
KSZTAŁCENIE SŁUCHU
Utrwalamy trójdźwięki durowe i molowe
1. Rozróżniamy trójdźwięki dur i moll. Na stronie http://www.dur-moll.pl/  w zakładkach trójdźwięki w postaci zasadniczej rozróżniamy trójdźwięki  majorowe (wesołe) i minorowe (Smutne). Klikając na głośnik wyłączamy  trójdźwięki zmniejszone i zwiększone. Każdy trójdźwięk po wysłuchaniu  staramy się zaśpiewać na sylabie ”la” w górę i w dół.
2. Proszę wysłuchać 20 przykładów i przesłać zdjęcie z wynikiem na adres: aniajagus@wp.pl

* 30.04
KSZTAŁCENIE SŁUCHU
MUZYCZNA ODLEGŁOŚĆ
1. Muzyczna odległość między dwoma dźwiękami to INTERWAŁ.
Uwaga: nowe słowo, bardzo ważne – do zapamiętania!
Jeśli nutki będą powtórzone (czyli wyglądają tak samo) to ten interwał nazwiemy:
PRYMA CZYSTA i będziemy oznaczać cyfrą 1

Jeżeli nutki będą różne i będzie między nimi skok ośmiu stopni gamy to ten interwał nazwiemy:
OKTAWA CZYSTA i będziemy oznaczać cyfrą 8

Aby policzyć 8 stopni, zawsze zaczynamy od liczenia pierwszej nutki. Jeśli pierwsza nuta jest na linii to druga będzie na polu, trzecia na linii, czwarta na polu…., aż dojdziemy do ósmej, która jest na polu.
2. Otwórz teraz książkę na str. 91 i popatrz na przykłady zapisane na żółtych polach.
3. Ćwiczenie 1 str. 91 zaśpiewaj solmizacyjnie, literowo i ze słowami.
4. Ćwiczenie 2 str. 91 – spróbuj zagrać na swoim instrumencie a następnie zaśpiwać solmizacją.
 
Rytmika
Powtórzenie wiadomości z wartosci rytmicznych
Wykonaj zadania znajdujące się w poniższym linku. Na koniec wykonanych zadań zrób zdjęcie z wynikami, a następnie wyślij je do mnie na adres: aniajagus@wp.pl

* 05.05
Kształcenie słuchu
Pryma i oktawa
Wykonaj zadania znajdujące się w poniższym linku. Na koniec wykonanych zadań zrób
zdjęcie z wynikami, a następnie wyślij je na adres: aniajagus@wp.pl
 

Rytmika
Muzyczna rozgrzewka – zachęcam do zabawy

Uczymy się piosenki pt „Wiosna, nowina radosna!” słowa A.Dyniakowska, muzyka M.Sadowska
 
a następnie spróbujcie ją zaśpiewać z akompaniamentem

* 08.05
Półton i cały ton – powtórzenie wiadomości
Oglądając film śpiewaj solmizacją podświetlane dźwięki. Usiądź prosto, podczas śpiewania szeroko otwieraj buzię i cały czas dbaj o poprawną intonację. To bardzo ważne.
Miłej zabawy! :)

* 19.05
Kształcenie słuchu
Sekundy
Zapoznaj się z informacjami w niżej podanym linku:

Rytmika
Utrwalanie poznanych wartości rytmicznych.
Wykonaj zadania i prześlij zdjęcie raportu (ostatni slajd):

* 22.05
Kształcenie słuchu

* 26.05
Kształcenie słuchu I Rytmika

* 02.06
Kształcenie słuchu I Rytmika

* 09.06

* 16.06
Kształcenie słuchu i Rytmika
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści