Historia powstania - PSM I st. w Radomsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia powstania

Powstanie PSM I st. w Radomsku było wynikiem głębokich tradycji muzycznych i potrzeb radomszczańskiego środowiska. swiadczy o tym fakt działania:
- w 1908 r. Towarzystwa Śpiewaczego ,,Lutnia''.
- w okresie międzywojennym orkiestry mandolinowej i zespołu smyczkowego (1920 r.),
- dwóch gimnazjalnych orkiestr dętych,
- Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki (1923 r.) prowadzącego ożywioną działalność, posiadającego trzy chóry: mieszany, męski i tzw. młodociany kwartet smyczkowy, orkiestrę symfoniczną oraz orkiestrę dętą,
- orkiestry dętej w zakładach przemysłowych ,,Metalurgia'',
- ,,Teatru Świetlnego - Kinema'', gdzie działają muzycy: Adam Mickiewicz, Henryk Fajt, Jerzy i Ignacy Fotygo, Zygmund i Ludwik z rodziny Dawidów,
- z uwagi na brak szkolnictwa muzycznego rozpowszechnione było prywatne nauczanie gry na instrumentach,
- w okresie okupacji niemieckiej powstała ,,Filharmonia Radomszczańska'', której założycielem i dyrygentem był Jerzy Fotygo, studiujący w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie pod kierunkiem Piotra Rytla. W ramach działalnośsci Filharmonii odbywały się koncerty religijne i koncerty Orkiestry Kameralnej,
- po wyzwoleniu kraju wznawia swoją działalność ,,Towarzystwo Spiewcze'' im. Stanisława Moniuszki, powstaje ,,Międzyspółdzielniana Orkiestra Symfoniczna'', wielokrotnie nagradzana dyplomami, nagrodami (między innymi nagrody Ministra Kultury i Sztuki Lucjana Motyki),
- przy Miejskim Domu Kultury powstają zespoły odgrywające ważną rolę w życiu muzycznym miasta, takie jak: ,,Cyklamen'', ,,Zygzag'' i kabaret ,,Nietoperz'',
-zakłady produkcyjne na terenie Radomska posiadają własne orkiestry dęte (Komuna Paryska, Fameg, Huta Szkła),
- własną orkiestrę dętą kierowaną przez Bogdana Stołowskiego posiada Technikum Mechaniczne w Radomsku,
- ważną rolę na terenie miasta odgrywa ówczesne Liceum Pedagogiczne, które kształci kadrę do nauczania muzyki i śpiewu w szkołach podstawowych,
- przy Klubie ZNP działa: chór mieszany, męski zespół wokalny i zespół instrumentalny

27 kwietnia 1966 r. dzięki staraniom Danuty Guziak (obecnie Cygankiewicz) powstaje Społeczne Ognisko Muzyczne. Na jego bazie 1 września 1974 r. rozpoczyna działalność PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego