Dzieje szkoły - PSM I st. w Radomsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dzieje szkoły

  Biorąc pod uwagę wzrost potrzeb kulturalnych radomszczańskiego społeczeństwa oraz fakt prężnie działającego pod dyrekcją Danuty Cygankiewicz Społecznego Ogniska Muzycznego, posiadającego podstawową bazę dla mającej powstać szkoły muzycznej w postaci kadry, władze miasta, powiatu i województwa podjęły starania o powołanie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Radomsku.
PSM I st. utworzona została na mocy Zarządzenia Nr 57 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 17 sierpnia 1974 r. - podpisanego przez Ministra /-/dr Władysława Loranca.
  Wyżej wymienione zarządzenie określa również, że ,, w roku szkolnym 1974/75 czynne będą w szkole klasy I i II działu dziecięcego i klasy I i II działu młodzieżowego, a w każdym następnym roku - aż do utworzenia wszystkich pozostałych klas obu wymienionych działów - kolejno następne klasy. Szkoła finansowana będzie z budżetu terenowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi''. Na stanowisko dyrektora szkoły powołano Sławomira Jaczewskiego.
Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury Urzędu Powiatowego w Radomsku powołał komisję w celu przeegzaminowania kandydatów ubiegających się o przyjęcie do nowo powstałej od września 1974 r. PSM I st. w Radomsku. Skład Komisji:

Sławomir Jaczewski - Wizytator Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Radomsku
Danuta Cygankiewicz - Dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Radomsku
Jadwiga Guziak, Julita Klimek, Bogdan Studziński - nauczyciele SOM.

  Przesłuchano 150 kandydatów: uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego oraz kandydatów bez przygotowania muzycznego w dniach 26-28 sierpnia 1974 r. Przyjęto 114 uczniów: do klasy I działu młodzieżowego 51 uczniów, do klasy II działu młodzieżowego 13 uczniów, do klasy I działu dziecięcego 43 uczniów, do klasy II działu dziecięcego 11 uczniów. Utworzone zostały klasy: w dziale młodzieżowym - fortepianu, akordeonu, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, trąbki, tuby, gitary, śpiewu solowego, perkusji, w dziale dziecięcym - skrzypiec, fletu, fortepianu, akordeonu.
Szkolny plan nauczania oprócz gry na instrumencie głównym przewidywał zajęcia teoretyczne: w dziale młodzieżowym - w kl. I i II umuzykalnienie (w następnych klasach kształcenie słuchu, zasady muzyki, lekcje słuchania muzyki), w dziale dziecięcym - w kl I, II i III umuzykalnienie z rytmiką. W szkole działał chór, zespół akordeonowy.
  Pierwszymi nauczycielami byli: Bogusław Studziński (kierownik działu młodzieżowego), Jadwiga Guziak
(kierownik działu dziecięcego), Maria Kocimska, Jan Jackowski, Krystyna Jaczewska, Ryszard Poszwiński, Jolanta Wuro,
Henryk Marchwiński, Wojciech Dybek, Jerzy Siwek, Julita Klimek.
Kadrę administracyjną stanowili: główna księgowa - Urszula Garbiec, referent - Maria Skorupińska, obsługę szkoły - Natalia Jarecka, Aniela Mikas, Helena Broszkiewicz i Józef Broszkiewicz.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego