Procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas nauczania stacjonarnego, obowiązujące od dnia 1 września 2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz w Radomsku

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

AKTUALNY – Komunikat w sprawie egzaminów promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do PSM I st. im. Grażyny Bacewicz ruszyła!

Zapoznaj się z pozostałymi informacjami odnośnie rekrutacji

Kim jesteśmy?

Nasz patron

Grażyna Bacewicz jest to jedna z nielicznych kobiet – kompozytorek. Urodziła się w 1909 roku w Łodzi. Pochodziła z polsko – litewskiej rodziny o wielkich tradycjach muzycznych. W jej twórczości przeważa muzyka skrzypcowa, którą sama wykonywała. Utwory Grażyny Bacewicz mają na ogół tradycyjną formę – koncertu.

Nasza historia

Powstanie PSM I st. w Radomsku było wynikiem głębokich tradycji muzycznych i potrzeb radomszczańskiego środowiska. 27 kwietnia 1966 r. dzięki staraniom Danuty Guziak (obecnie Cygankiewicz) powstaje Społeczne Ognisko Muzyczne. Na jego bazie 1 września 1974 r. rozpoczyna działalność PSM I st. w Radomsku.

Nasi pracownicy

W Państwowej Szkole Muzyczne I st. w Radomsku obowiązki służbowe wykonuje 22 pracowników, a w tym: 17 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 2 pracowników obsługi. Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku jest Pani Agnieszka Michalska.  

Osiągnięcia

Nasi uczniowie co roku zostają laureatami ogólnopolskich konkursów

Wszystkie osiągnięcia możliwe były dzięki ogromnemu zaangażowaniu grona pedagogicznego,
pracowników administracji i obsługi, Rady Rodziców oraz samorządu uczniowskiego.
Nasi uczniowie i pedagodzy czynnie wprowadzają w życie maksymę – „Tyle jesteśmy warci – ile dajemy siebie innym”.

 

Każdego roku uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku zdobywają kilkadziesiąt nagród rocznie w ogólnopolskich konkursach. W samym roku 2019 liczba miejsc na podium naszych młodych muzyków to 13 nie licząc wielu wyróżnień.

2019

  • V Regionalne Konfrontacje Duetów Instrumentalnych Szkół Muzycznych I st. I miejsce w grupie I – duet fortepianowy: Monika Gnoińska i Maja Lorenc – przygotowanie: Agnieszka Michalska
  • V Regionalne Konfrontacje Duetów Instrumentalnych Szkół Muzycznych I st. II miejsce w grupie I – duet fortepianowy: Oliwia Łągiewka i Julia Popiołek – przygotowanie: Kamilla Szewczyk
  • IV Zgierskie Spotkania Młodych Wiolinistów SOLO I NA DWA SMYKI – II miejsce w kategorii B – duo smyczkowe: Jagoda Gumienna i Martyna Jurczyk – przygotowanie: Marek Kloś –

Zajęcia teoretyczne

Zobacz pełny plan zajęć teoretycznych w PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Przydział klas I

Zobacz pełny przydział klas w PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Akompaniament

Zapoznaj się z pełną listą przydziału uczniów PSM I st. im.
Grażyny Bacewicz do grup

Fortepian dodatkowy

Zapoznaj się z pełną listą zajęć z fortepianu w PSM I st. im.
Grażyny Bacewicz

Absolwenci

Zapoznaj się z listą absolwentów PSM I st. im. Grażyny Bacewicz
w Radomsku

Chór

Zapoznaj się z pełną listą zajęć z chóru w PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Uczniów

Nauczycieli

Grupy wiekowe

LAT HISTORII

PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Radomsku

Adres: Radomsko, ul. Kościuszki 14

Telefon: 48 44 683 24 07

Email: psmbacewicz@interia.pl

Godziny otwarcia: Pon-Pt: 12:00 – 20:00

Skip to content