PSM I st. w Radomsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

     35 lat istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku nie tylko skłania do refleksji nad jej histodią, ale przede wszystkim do podsumowania osiągnięć i zastanowienia się nad rolą, jaką szkoła odegrała w 35-letniej historii miasta i powiatu.
    W ciągu całej działalności wychowała rzesze miłośników muzyki, z których wielu to zawodowi muzycy i pedagodzy. Absolwenci i uczniowie, którzy odnoszą liczne sukcesy w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, popularysują szkołę i promują nasze miasto w kraju i za granicą.
Szkoła od początku swoimi działaniami nastawiona była na służenie społeczeństwu w zaspakajaniu jego potrzeb kulturowych, na współpracę z innymi placówkami kulturalnymi, szkołami, stowarzyszeniami na rzecz rozwoju kultury w naszym mieście.
Szkoła dba o kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej, budzenie więzi emocjonalnej ze środowiskiem lokalnym, miastem, ojczyzną i Europą, kultywowanie tradycji i zachowanie ciągłości kulturowej poprzednich pokoleń.


ul.Kościuszki 14
97-500 Radomsko
tel./fax: 0-44 / 683 24 07
e-mail:
psmbacewicz@interia.pl
www.psmradomsko.pl


Prowadzimy:


naukę w dwóch odrębnych cyklach:
6-letnim (wiek kandydatów:6-8 lat) - nauka gry na instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet, klarnet;
4-letnim (wiek kandydatów:9-15 lat) - nauka gry na instrumentach: akordeon, gitara, flet, klarnet, puzon, trąbka, waltornia;
następujące zajęcia muzyczne (popołudniowe):

 • indywidualne lekcje wybranego instrumentu;

 • zbiorowe zajęcia umuzykalniające: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika;

 • chór szkolny i zespoły kameralne;

 • lekcje fortepianu dodatkowego dla uczniów grających na innych instrumentach niż fortepian.Zapewniamy:


 • profesjonalną kadrę dydaktyczną;

 • fachowe przygotowanie do szkół muzycznych II stopnia;

 • indywidualne lekcje gry na instrumencie oraz udział w zajęciach zbiorowych;

 • możliwość występowania na koncertach, konkursach;

 • udział w warsztatach muzycznych i imprezach kulturalnych (np. wyjazdy do filharmonii);

 • maksymalne bezpieczeństwo;

 • skuteczny i atrakcyjny program wychowawczy.


Dysponujemy:


 • instrumentami z możliwością ich wypożyczenia (np. skrzypce, flet, klarnet i inne instrumenty dęte);

 • biblioteką zaopatrzoną w zbiory nutowe;

 • salami do zajęć indywidualnych i zbiorowych;

 • aulą szkolną;

 • salami do ćwiczeń na fortepianie dodatkowym w przypadku braku instrumentu;

 • świetlicą szkolną;

 • szatnią.


Organizujemy:


 • koncerty szkolne i zewnętrzne;

 • konkursy szkolne: Muzyki Kameralnej, Muzyki Polskiej, miniatur na instrumenty dęte, fortepianowy, akordeonowy;

 • wyjazdy na przesłuchania i konkursy o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

 • wycieczki integracyjne;

 • imprezy okolicznościowe.


Dążymy do:


 • wszechstronnego rozwoju osobowości każdego ucznia;

 • rozwijania zdolności muzycznych dzieci oraz wrażliwości na sztukę;

 • wspierania rodziców we wszechstronnym rozwoju ich dzieci;

 • osiągania wysokich wyników kształcenia muzycznego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego